antika fiyat al +90532 400 2886

Ahmed Karahisarî

Hattat Ahmed Karahisarî - Hattat Ahmed Karahisarî Eserleri Alanlar - Ahmet Karahisari Ketebeli Eser Alanlar - Hattat Ahmet Karahisari Hat Levha ve Kuran'ı Kerim Alan Yerler

1468 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. Esedullah Kirmani'den hattı öğrendi. Celî ve sülüs halta ustalığının doruğuna ulaştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak devri olan Sultan Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni devrinde yaşadı. Sultan Bayezid'in teşvikiyle Yakut Musta'sımi’nin yazılarını inceleyerek altı çeşit yazıyı yeni üslup ve karakterde yazdı. Müsenna adı verilen celî hatta eşi olmayan levhalar yazdı.

Altı çeşit yazıyı çok üstadca yazdığı için kendisine "Yakut-i Rûm" denilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman adına büyük boyda bir Kur'an-ı Kerim yazdı. Az sayıdaki eserlerinin bazıları Topkapı Sarayı Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi, Süleymaniye Kütüphanesi ve Sakıp Sabancı Müzesi'nde yer almaktadır.

1556 yılında vefat etti.

Süleymaniye Camii'nin kubbe yazılarını yazma vazifesi Ahmed Şemsüddin Karahisârî'ye verilmişti. Karahisârî, yanına talebesi Üsküdarlı Hasan Çelebi'yi de alarak gece gündüz kesif bir gayretin içine girdi. Süleymaniye gibi muhteşem bir mabedin yazılarının da aynı muhteşemliği aksettirecek seviyede olması için bütün kuvvet ve kudretini sarf etti. Öyle ki, son yazının son tashihinde -Nur Suresindeki “Allah gökleri aydınlatmıştır” ayeti- gözlerinin feri tükendi ve âmâ oldu; dünyayı seyir penceresi kapandı. Kısacası Karahisârî, gözlerini bu muazzam mabedin ihtişamına kurban etti. (Bir rivayete göre; her bir harfi yazdıktan sonra iskeleden metrelerce aşağıya inerek şükür secdesi yapar sonra işine devam ederdi.) Caminin kalan hatlarını talebesi Hasan Çelebi tamamladı.

Nihayet camii şerif tamamlanıp ibadete açılacağı zaman Kanuni Sultan Süleyman Han: "Camii şerifi ibadete açma şerefi, onu böylesine muazzam ve muhteşem bir şekilde bina ve inşa eyleyen mimarbaşımız Sinan'a aittir." dedi.

Sanatına önce tevazuu öğrenmekle başlamış olan Mimar Sinan, zahirdeki emsalsizliğini, batında da göstererek o an Karahisârî'nin fedakârlığını düşündü ve Sultan'ın sözlerine edeple şöyle mukabele etti:

"Sultanım! Hattat Karahisârî bu camii şerifi hatlarıyla tezyin ederken gözlerini feda etti. Bu şerefi ona bahşediniz!"

Bunun üzerine Kanuni, orada bulunanların gözyaşları arasında camii şerifi Hattat Karahisârî'nin açmasını ferman eyledi.

Ahmet Karahisari hatlı Kur'anı Kerim
 

© 2016 - AntikAntika Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.